EAP Sardenya
Benvinguts a l'Equip d'Atenció Primària Barcelona Sardenya!
Telèfon: 93 567 43 80

Presentació

foto grup

 

L'EAP Sardenya és una empresa de professionals sanitaris integrada en el Sistema Públic de Salut per prestar els Serveis d'Atenció Primària a la població de referència.

 

Volem aconseguir la confiança dels nostres pacients i el seu reconeixement com a consultors per la seva salut, creant una organització basada en els valors del professionalisme i amb capacitat de generar innovació constant en l'organització, l'atenció clínica, la docència i la recerca en l'àmbit de la salut.

Volem assolir l'excel·lència clínica en l'atenció a les persones malaltes, oferint els serveis necessaris basats en la millor evidència tècnica, la protocol·lització de processos clínics i una atenció propera i accessible, així com promoure entre tots els nostres pacients les activitats de prevenció i promoció de la salut del Sistema Sanitari Públic de Catalunya amb la participació efectiva dels pacients.

Per tal d'aconseguir-ho volem incorporar els millors professionals i oferir-los les millors condicions per tal de desenvolupar la seva feina. 

 

Les persones, que són el valor principal de la nostra organització, podran treballar en condicions de seguretat i confort, tindran possibilitats reals de promoció professional i de millora de la seva capacitació tot mantenint un nivell de competència professional òptim. Per tant, cal crear les condicions per fer atractiva la contractació als millors professionals, oferir plans de formació i capacitació i els incentius i el reconeixement més alt per crear un equip cohesionat, sòlid i permanent en el temps.

Volem ser un referent dins el Sistema Sanitari de Catalunya com una organització de base associativa, associant la nostra organització als valors de la transparència, el prestigi i la innovació. Innovar en totes les branques de la nostra activitat, mitjançant iniciatives de comunicació i participació amb els usuaris, oferint noves prestacions, utilitzant noves tecnologies, especialment en l'àmbit de les comunicacions i promovent una activitat de recerca molt professionalitzada.

 

Facilitar als nostres professionals tots els mitjans diagnòstics i terapèutics que necessitin sense cap limitació.

 

Ajustar-nos a les recomanacions del Codi de Bon Govern en l'àmbit de la Societat, Gestió, Recursos Humans i Assistencial aprovat per ACEBA.

Les opcions més favorables pel manteniment i la preservació del medi ambient i el desenvolupament sostenible es continuaran incorporant en les decisions organitzatives com ja es va demostrar, essent el primer centre sanitari sense mercuri del nostre país.Gràcies per la vostra confiança,

 

Jaume Sellarès Sallas
Director i Metge de Família

Responsable mèdic de comunicació

Col·legiat: 22.002

© EAP Sardenya
C/ Sardenya, 466 · 08025 Barcelona · 93 567 43 80 · ajuda@eapsardenya.cat