EAP Sardenya
Benvinguts a l'Equip d'Atenció Primària Barcelona Sardenya!
Telèfon: 93 567 43 80

Avís legal

 

Aquest document regula les condicions d’ús que els usuaris d’aquesta pàgina web han de conèixer i respectar. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir-hi i utilitzar els seus materials implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions següents:

 

Informació general

En compliment del previst a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informem les dades identificatives de l'EAP Sardenya:

 

EAP Sardenya, SLP
NIF B-62304936
Carrer de Sardenya 466, baixos
08025 Barcelona

Telèfon de contacte: 93 567 43 80
 Email de contacte: ajuda@eapsardenya.cat

 

Propietat intel·lectual

L'accés al lloc web implica l'adquisició de la condició d'usuari i l'acceptació de les condicions d'ús.

 

Els continguts i els elements gràfics que formen part del lloc web www.eapsardenya.cat (imatges, sons, textos, arxius, codi font, logotips, marques, disseny o qualsevol altre) són de titularitat exclusiva de l'EAP Sardenya o de terceres persones físiques o jurídiques a les quals, se'ls n'ha autoritzat l'ús, i estan sotmesos a la protecció prevista a la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial espanyola. Per tant, queda prohibida qualsevol reproducció (excepte per a ús privat), distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra utilització dels continguts sense l'autorització expressa i per escrit, que caldrà sol·licitar a l'EAP Sardenya.

 

L'accés al web és per compte i risc de l’usuari, i també és responsabilitat seva la utilització dels mitjans idonis per evitar qualsevol dany o virus.

 

Aquest web queda sotmès al que estableix la legislació espanyola. Els tribunals de Barcelona seran els competents per resoldre qualsevol conflicte que pugui sorgir de la utilització d'aquest web.

 

Protecció de dades de caràcter personal

Cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal a través d'aquest web, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la resta de normativa aplicable.

 

L'EAP Sardenya només tracta les dades personals que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre correctament les persones usuàries, i en cap cas se cediran a tercers ni s'utilitzaran per a cap altra finalitat diferent.

 

Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'EAP Sardenya, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us podeu adreçar a l'adreça postal o a l'adreça electrònica que consten al principi d'aquest avís legal.

 

Navegació

El sistema de navegació d'aquest lloc web recull, d'una manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'internet.

 

En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

 

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web de l'EAP Sardenya.

 

A la seva seu electrònica, l'EAP Sardenya no utilitza galetes "cookies" o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes.

© EAP Sardenya
C/ Sardenya, 466 · 08025 Barcelona · 93 567 43 80 · ajuda@eapsardenya.cat